Informatie wedstrijdzwemmen

Welkom

Welkom op de site van de afdeling wedstrijdzwemmen van de Zwemvereniging Westland. Wij bieden voor de jeugd en volwassenen diverse trainingsgroepen aan. Iedereen vanaf 6 jaar en minimaal in het bezit van een B-diploma kan bij ons terecht. We bieden mogelijkheden om te zwemmen in ’s Gravenzande, Naaldwijk en De Lier.

Zwemvereniging Westland heeft als missie om een positieve bijdrage leveren aan de professionalisering van de zwemsport in Nederland.

De visie van ZV Westland is gebaseerd op een andere aanpak dan gebruikelijk. Wij laten ons inspireren door methodieken die zijn ontwikkeld in Australië, Canada, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, die zijn samengebracht in het Haags Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen. Dit plan is geschreven door de in Den Haag geboren oud-Olympiër en voormalig bondscoach Hans Elzerman.

Met het Haags Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen als basis bieden wij een omgeving waarbinnen elke zwemmer de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Om dit mogelijk te maken, biedt ZV-Westland een totaalpakket aan met hoogwaardige trainingen voor wedstrijdzwemmers en landtrainingen, aangeboden door professionals. Wij richten ons hierbij op prestaties als wedstrijdzwemmer. Maar ook schoolresultaten vinden wij belangrijk. Wij combineren resultaatgerichtheid graag met plezier in het zwemmen.

Bent u een volwassene, hebt u enige ervaring met de zwemslagen en wilt u met plezier en onder leiding van een trainer uw conditie op peil houden? Dan biedt Zwemvereniging Westland een aantal mogelijkheden. Voor meer informatie over onze Masters en Trimzwemmen programma’s verwijzen we u graag naar Trimzwemmen/Masters.

Wat bieden wij voor de jeugd?

ZwemAcademie

Kinderen vanaf 6 jaar en minimaal in het bezit van een B-diploma starten bij de ZwemAcademie. Hier wordt de basis aangeleerd voor het wedstrijdzwemmen, waarbij de filosofie ‘Eerst goed, dan snel’ wordt gehanteerd.

Bij de ZwemAcademie leren de kinderen alle technische basiselementen van de vier zwemslagen: borstcrawl, rugcrawl, vlinderslag en schoolslag. Voor elk van deze slagen kan een slagdiploma worden behaald. Daarnaast kunnen kinderen al een beetje kennis maken met andere facetten van het wedstrijdzwemmen, zoals de start, het wedstrijdkeerpunt en wordt de basis gelegd voor het trainen van het uithoudingsvermogen en het leren van teamvaardigheden. Kinderen leren in hun eigen tempo. Voorop staat dat de kinderen plezier hebben en houden in het zwemmen.

Meerdere keren per jaar worden wedstrijden georganiseerd, soms in het Westland en soms in Den Haag of Rotterdam. Bij Learn2Race wedstrijden, die twee keer per jaar worden gehouden, worden de bronzen en zilveren slagdiploma’s behaald. Bij Gamification wedstrijden (twee keer per jaar) zijn spelelementen, zoals een puzzel toegevoegd, wordt een estafette gezwommen en moet worden samengewerkt in teams. Ook worden twee keer per jaar Ready2Race wedstrijden gehouden, waarbij voor de borstcrawl, rugcrawl en schoolslag de 50 meter wordt gezwommen, naast een 100m wissel.

Nadat de slagdiploma’s zijn behaald, kan een zwemmer doorstromen naar ons minioren of junioren zwemtraject. Na een selectie door de trainer wordt een kind in de juiste wedstrijdgroep geplaatst. 

 Learn2Train – Minioren

Zijn de slagdiploma’s behaald en is een kind eraan toe, dan volgt het Minioren zwemtraject totdat een kind ongeveer 12 jaar is. Waar bij de ZwemAcademie de basis wordt gelegd, wordt bij de groep Minioren de techniek verder ontwikkeld. Hier worden de zwemslagen, keerpunten, starts en finishes verbeterd, maar ook de zwemsnelheid en teamvaardigheden krijgen de aandacht. Daarnaast starten we met de ontwikkeling van het uithoudingsvermogen. De nadruk ligt hier meer op leren dan op presteren. Voorop staat dat de kinderen plezier hebben en houden in het zwemmen.

  

Kinderen kunnen het geleerde in praktijk brengen en de krachten met andere zwemmers meten in echte zwemwedstrijden, georganiseerd in de buurt. Ook voor deze groepen worden de Learn2Race, Gamification en Ready2Race wedstrijden georganiseerd. Daarnaast kan een kind in deze groep een gouden slagdiploma behalen.

  

 Train2Train – Junioren

In deze groep komt een kind vanaf ongeveer 12 jaar. Groei speelt een belangrijke rol. Ook in deze fase staat het trainingsproces centraal.

In de beginperiode krijgen de zwemmers te maken met de overgang naar de middelbare school, waarmee de combinatie van school en sport een factor wordt. Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, worden de kinderen gecoacht.

Er wordt in deze groep gestart met trainen op de juiste intensiteit en het zoeken van een balans tussen inspanning en rust. De vaardigheden worden verder geperfectioneerd. Extra in deze groep zijn de landtrainingen.

Vanaf deze groep kan een kind door de trainer worden geselecteerd voor niveauwedstrijden, georganiseerd door de KNZB. Meedoen aan limietwedstrijden zijn eveneens een mogelijkheid, net als lange afstandswedstrijden (400 tot en met 1.500 meter borstcrawl). Ook hier staat voorop dat de kinderen plezier hebben en houden in het zwemmen.

Train2Compete – Jeugd

Vanaf ongeveer het 16e jaar komt een kind bij de jeugdgroep. Bij de jeugdgroepen ligt de nadruk op het toepassen van de geleerde vaardigheden in wedstrijden. Hierbij komen elementen als mentale-, fysieke- en technische vaardigheden voor het eerst volledig samen. Hierbij is het heel belangrijk dat de prestatie op het juiste moment plaatsvindt. We monitoren dit proces door middel van een persoonlijk raceplan.

  

In deze groep worden de vaardigheden verder uitgebouwd. Nieuw is het leren omgaan met pieken. Maar ook hier krijgen plezier hebben en houden in het zwemmen de aandacht.

Voor deze groepen worden dezelfde wedstrijden als voor de junioren georganiseerd.

Train2Perform – Senioren

Een zwemmer wordt senior als hij ongeveer 18 jaar is. Het leven van deze sporters kan volledig in het teken van de zwemsport komen te staan. Studie en levensstijl kunnen dan volledig afgestemd worden op het topsportprogramma. De eigen specialiteiten kunnen verder ontwikkeld worden (sprint-, middellange- of lange afstanden). Er kunnen specifieke kracht- en landtrainingen aangeboden worden en de zelfstandigheid van de topsporter kan verder worden ontwikkeld. Ten slotte kunnen mentale vaardigheden, voedingsadviezen en fysiotherapie worden aangeboden.

Gratis proeflessen en inschrijven

Kom langs en zwem mee! U kunt altijd drie keer gratis proefzwemmen.

Voor de gratis proeflessen kunt u zich aanmelden via zwemmen@zv-westland.nl

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met tel: 06-29567990

Wilt u lid worden van de vereniging? Dat kan via het inschrijfformulier: Inschrijfformulier

Meer informatie over de contributie vindt u hier: Contributie

 

De trainingstijden vind je via deze link