Zwemvereniging Westland

Zwemvereniging Westland is ontstaan uit een fusie tussen de Westlandse verenigingen Hippocampus, Alicante, Hoogwerf en LZV Waterloo. Na diverse jaren in de afdelingen al onder een startgemeenschap te hebben samengewerkt en na het worden van één gemeente werd, uitgaande van het bekende gezegde “Regeren is vooruitzien”, in december 2005 ZV Westland Dijkglas opgericht. Dit omdat er een hoofd- en naamsponsor was gevonden voor de duur van 5 jaar. De officiële start van de vereniging was op 1 januari 2006 een feit. Alle leden zijn lid geworden van de nieuwe vereniging.

In 2012 heeft de naamsponsor aangegeven te zullen stoppen en is de vereniging van naam veranderd naar Zwemvereniging Westland. In de afgelopen jaren werden de vruchten van de fusie geplukt. Zwemmers hebben op diverse podia tot op internationaal niveau geacteerd en waterpolo wordt thans op bondniveau beoefend.