Contributie

Voor het jaar 2023 bedraagt de contributie per kwartaal:  

Wedstrijdzwemmen, Synchroonzwemmen en Waterpolo
Tot 9 jaar                                                 €  90,50
Van 9 tot 14 jaar                                       € 105,50
Vanaf 14 jaar en ouder                               € 120,00

Extra training Wedstrijdzwemmen. In overleg met de Hoofdtrainer.

Wedstrijdzwemmers met een Landtraining of een extra training in een 50 meter bad krijgen meer persoonlijke begeleiding. Hieraan zijn eisen en extra kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u daarvoor terecht bij de Hoofdtrainer van het wedstrijdzwemmen. 

Trimzwemmen
Trimzwemmen trainen 1 x per week               € 82,50

Masters
Masters zijn 18 jaar of ouder en kunnen meerdere keren per week trainen.
Voor 1 maal per week is het tarief € 90,50
Voor 2 maal per week of meer is het tarief € 120,00

Deelnemen aan meerdere disciplines
Leden kunnen aan meerdere takken van de zwemsport binnen de vereniging deelnemen.
De contributie voor leden vanaf 14 jaar bedraagt dan     € 150,00
Voor leden onder de 14 jaar is de contributie dan           € 135,50
Wanneer er niet langer aan meerdere takken wordt deelgenomen dient dit doorgegeven te worden aan de penningmeester zodat de contributie aangepast kan worden.

FAMILIEKORTING:
Er is bij ZV Westland een familiekorting. Dit houdt in dat wanneer er minimaal drie leden van hetzelfde gezin gedurende het hele kalenderjaar actief lid zijn van de vereniging en alle contributie betaald is, er een korting word uitgekeerd van 8 % van het afgelopen kalender jaar. Indien een gezin voor deze korting in aanmerking komt, moet er een verzoek worden ingediend bij de penningmeester. Deze korting geldt alleen voor de contributie en niet voor de overige kosten.

Contributie KNZB
Voor ieder lid moet de vereniging contributie afdragen aan de KNZB. Deze kosten worden doorberekend aan de leden. De KNZB brengt verschillende tarieven in rekening, zoals hieronder weergegeven. Indien een lid deelneemt aan wedstrijden is een startvergunning vereist en zal het tarief voor leden met een startvergunning in rekening worden gebracht. De kosten voor de KNZB worden in het 1e kwartaal geïncasseerd (bij nieuwe leden op de eerste factuur). Indien gedurende het jaar een startvergunning wordt aangevraagd wordt dit in de eerstvolgende facturatie meegenomen.

Indien er reeds contributie voor de KNZB betaald is voor ‘leden zonder startvergunning’ wordt dit verrekend.
Startvergunning leden jonger dan 11 jaar      € 25,00 per jaar.
Startvergunning leden 11 jaar en ouder        € 66,50 per jaar.
Leden zonder startvergunning                     € 22,50 per jaar.*

* Leden zonder startvergunning zijn uitgesloten van wedstrijden.
De leeftijd per 1 januari van het jaar is bepalend. 

Administratiekosten
Eenmalig wordt er een bedrag van 15 euro administratiekosten in rekening gebracht voor nieuwe leden.