Startgelden wedstrijdzwemmen

Waarom moet ik startgeld betalen voor een wedstrijd?
Dat is een reglementsregel van de KNZB. De startgelden zijn niet voor alle wedstrijden hetzelfde. Bij wedstrijden met veel zwemmers zijn de kosten per zwemmer vaak lager. Bij langere afstanden zijn de kosten vaak hoger.

Depot
Voor deelname aan zwemwedstrijden is startgeld verschuldigd, wat door de zwemmer/zwemster zelf wordt betaald. Zwemvereniging Westland heeft voor deze startgelden een depot ingevoerd. Het voordeel van een depot is dat de zwemmers geen contant geld mee hoeven te nemen naar het zwembad, alles wordt voor u via het depot geregeld.

Zodra je deelneemt aan wedstrijden namens ZV Westland, dien je ten minste € 25,00 in je depot te hebben staan. Het startgeld wordt met de contributie factuur geïnd.

Per wedstrijd wordt het startgeldbedrag uit het depot afgeschreven. Een overzicht voor de zwemmer van de uitgaven van zijn/haar depot is op te vragen bij de penningmeester.

 Het wedstrijddepot in het kort:
Boetes zoals NG (niet gestart) of NGZA (niet gestart zonder afmelding) worden verrekend.

Wanneer je stopt met het deelnemen aan wedstrijden zal het resterende bedrag op verzoek teruggestort worden. Bij opzegging van het lidmaatschap zal het resterende bedrag na afloop van het lidmaatschap teruggestort worden.

Wanneer krijg ik een boete?
Boetes worden door de KNZB en/of de Regio West opgelegd en geïnd. Deze worden ook via het wedstrijddepot met de zwemmer verrekend. Als er een boete wordt opgelegd is dat bovenop het startgeld.

 ZV Westland hanteert de volgende boete tarieven:

1. Niet gestart (NG): € 3,00 per start;
2. Niet gestart zonder afmelding (NG.ZA): € 15,00 per start;