Het Pestprotocol

Dit is het pestprotocol van het Zwemvereniging Westland. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Dit artikel is erop gericht om alle leden en volwassenen op de hoogte te brengen,van alles wat de vereniging wil doen om een zo veilig mogelijk sportklimaat te scheppen.

Het heeft als belangrijkste doel om het vertrouwen van allen te winnen op een gebied waar nog te vaak wantrouwen overheerst.

De acties die we ondernemen zijn niet statisch. Afhankelijk van alle andere ontwikkelingen binnen de vereniging, zal ook het handelen rond pesten zich verder ontwikkelen.

In dat geval zal dit protocol aangepast worden.

Voorzitter ZV. Westland

 

 

Downloads: