Gedragsregels ZV Westland

ZV WESTLAND wil ertoe blijven bijdragen dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich in die sport - maar ook maatschappelijk- verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we daartoe belangrijk.

ZV WESTLAND wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat ZV WESTLAND een vereniging is om trots op te zijn.

Ter ondersteuning hiervan hebben we een set gedragsregels. Deze gedragsregels beogen voornamelijk de goede werking en verstandhouding tussen de club, trainers, coaches, begeleiders, sporters en wedstrijdleiding te bevorderen. ZV WESTLAND vraagt van ouders/verzorgers om van deze regels kennis te nemen en ze te respecteren.

De gedragsregels zijn te vinden in onderstaand document.

Downloads: