Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Contact Persoon bij ongewenst gedrag.

ZV-Westland wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport namelijk zwemmen!
Mocht dit niet zo zijn, dan is het fijn dat er iemand is bij wie je terecht kan. Voor jezelf of voor een ander. Is er iets, dan zijn wij er voor jou! Samen sta je sterker dan één.

En wie ben ik dan eigenlijk! Ik ben Diane Verroen en ouder van kinderen die waterpoloën bij ZV-Westland.
Naast ouder zal ik vanaf dit seizoen binnen ZV-Westland de rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) vervullen.

E-mail:
Diane: dianeverroen@gmail.com

Telefonisch/app
Diane: 0642111058

Zet dit nummer gerust in je telefoon. Als ik niet meteen opneem, spreek dan je naam en het telefoonnummer in en ook het tijdstip waarop ik je het beste kan terugbellen.

Waarvoor zijn wij er eigenlijk? Soms komt het wel eens voor dat een sporter, trainer, begeleider of vrijwilliger in een situatie komt die als (seksueel) intimiderend kan worden ervaren. Om zo goed mogelijk ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurt en in de toekomst voorkomen kan worden zijn binnen ZV-Westland vertrouwenscontactpersonen aangesteld.

Wij zijn als vertrouwenscontactpersoon een centraal aanspreekpunt om met elkaar ervoor te zorgen dat de omgang met elkaar binnen de club leuk en veilig blijft. Als je toch met ongewenst gedrag te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor.

Als VCP’er zijn wij op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Wij zullen luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren, er gebeurt dus niets wat je niet weet. Wij kunnen je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan natuurlijk ook.

Voorkomen is beter dan genezen
Wij zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij ons kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor iedereen binnen ZV-Westland: trainers, coaches, ouders, begeleiders, vrijwilligers en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw 'verenigingstak' voor jouw gevoel niet klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

 *   Ongewenst (seksueel) gedrag
 *   Pesten en gepest worden
 *   Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort
 *   Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt
 *   Als je iets vermoed of je zorgen maakt
 *   Of om te weten of je met je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats bent.

Wat is een VCP niet?
Een VCP is geen psycholoog of maatschappelijk werker. Als je je niet veilig voelt tijdens het sporten, kun je contact opnemen met één van ons en kunnen wij je mogelijkheden geven waar je met je klacht of probleem naar toe kunt gaan. Wij kunnen dus jouw probleem niet oplossen, maar -indien nodig- kunnen we wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld het bestuur, naar een vertrouwenspersoon van het NOC of naar een andere hulpverlener. Wij hebben dan ook een andere rol dan een
vertrouwenspersoon: wij hebben met name een begeleidende rol in welke stappen je kunt ondernemen, een vertrouwenspersoon heeft juist een inhoudelijk adviserende rol.

Alle meldingen moeten we rapporteren aan het bestuur. Als jij dat wilt kan dat ook anoniem. In principe hebben we hierbij een geheimhoudingsplicht. Echter, in het geval van strafbare feiten, waarbij het bestuur van mening is dat de veiligheid van de leden van de vereniging in het geding is, kan en mag de klacht niet anoniem gerapporteerd worden.

De functie van de VCP’er is een initiatief van het NOC*NSF. Je kunt daarom ook contact opnemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).